Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Pokrytectví – největší problém současných politiků a elit

15. 06. 2017 20:21:06
Pokrytectví politiků by se mohlo vyřešit docela rychle, ale velkou překážkou je pokrytectví velké části mediálních pracovníků, kteří pokrytectví politiků přikrývají svým pokrytectvím.

Nejdříve si vyjasníme pojmy. Pokrytec je především neupřímný člověk, který předstírá, že je lepší, než je skutečně. Také se říká, že má dvojí tvář. Nikdy neváhá lhát ve svůj prospěch. Význam českého slova pokrytec vlastně odhaluje pravou podstatu pokrytectví, jedná se o skrývání pravých úmyslu.

K napsání této úvahy mne přivedl rozhovor na radiožurnálu s nějakou americkou zpěvačkou. Nejsou podstatné detaily rozhovoru, ale pro mne bylo nejdůležitější, jakým způsobem obhajovala ona zpěvačka svůj negativní postoj k Trumpovi. Vyjádřím svými slovy podstatu její argumentace: Ona sama byla vychovávaná ke kultivovanému chování a líbilo se jí chování exprezidenta Obamy. Z toho titulu je pro ni chování prezidenta Trumpa tak hrozné, že ho za to odsuzuje a proto neuznává jako svého prezidenta. Toto považuji za projev ryzího pokrytectví. Níže vysvětluji proč.

Docela podobný přístup lze zcela jistě vysledovat ze způsobu vedení rozhovorů v našich médiích. Pokrytectví většiny komentářů je zcela očividně přikrýváno pokrytectvím redaktorů. Kolikrát jsme mohli slyšet a číst například kritiky na adresu chování našeho prezidenta Zemana, nebo Babiše. Někdy mám dojem, že nic jiného neslyšíme a nečteme. Problém vidím především v tom, že nikdo neřeší pokrytectví kritiků, ale pouze údajné hrozné chování kritizovaných.

Pro bližší pochopení nemůžu neuvést svou zkušenost ze života. My, kdo jsme vychovávali děti, si jistě vzpomínáme, že dokud byly děti malé, snažili jsme se vždy před nimi předstírat, že jsme lepší, vyhýbali jsme se neslušným slovům a tak podobně. Jakmile děti dospěly, už se tak nesnažíme. Protože dospělé děti už nelze tak snadno oklamat. Jistě někteří z vás namítnete, že vy jste se chovali vždy stejně. Je to možné, nevyhýbám se tomu, jistě bude existovat několik jedinců, kteří nikdy neměli existenční problémy a byli vychováni k slušnému jednání. Jen si osobně myslím, že se jedná o velmi malé procento celé populace. Bohužel si myslím, že i takoví lidé se jednou dostanou do krizové situace, která odhalí jejich skutečnou podstatu.

Nemyslete si, že tímto chci řešit, zda jsou Zeman a Babiš upřímní a nejsou pokrytci. To nevím, ale z jejich řeči a skutků, lze vysledovat, že na předstírání, že jsou lepší než ostatní, si nehrají. Což je bohužel docela v rozporu s velkou většinou současných politiků, nejen našich, ale i unijních.

Tady je na místě uvést další příklad. Ježíše dnes uznávají jako příklad nejvyšší morální autority nejen křesťané, ale i velká část nekřesťanů i ateistů. Kdo z vás zná detaily o tom, jaký byl jeho postoj a vztah k některým zákoníkům a farizeům tehdejšího Izraele. Zákonici a farizeové byli tehdy považováni za elitu národa a nejvyšší morální autority. Kdo z vás zná Ježíšovy promluvy k těmto elitám? V evangeliích Matouše a Lukáše je několik proslovů, které jasně ukazují, že jednoznačně odsuzoval tyto elity především za jejich pokrytectví. Dokonce na jejich adresu vyhlašoval „běda vám“, především ve 23 kapitole Matouše a 11 kapitole Lukáše.

Například: „Na stolici Mojžíšově zasedli zákonici a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli; mají rádi přední místa na hostinách; Běda vám, zákonici a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizeji, vyčisti především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonici a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákonici a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové. Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců; oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky.

Na závěr uvedu jedno podobenství z 18 kapitoly Lukáše: O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Osobně si myslím, že svůj nemalý podíl na současné vysoké míře pokrytectví ve společnosti a mezi elitami národa, májí i mnozí takzvaní matrikoví křesťané. Nikdy neuvěřili v Ježíše a bohužel se pouze naučili křesťanským pravidlům chování. Nedošlo u nich k vnitřnímu očistění a proto si ani neuvědomují své pokrytectví. Možná chodí do kostelů, sedávají v předních lavicích a předvádějí svou zbožnost. Uvěřili pouze tomu, že když byli jako nemluvňata pokřtěni, stáli se i křesťany. Mezi takové se bohužel řadí i mnozí politici takzvaných křesťanských stran. Typickými představiteli jsou mnozí politici KDU-ČSL. Pak se ani nelze divit tomu, když mnozí jejich jednání a slova napodobují. Myslí si, že vrcholem morálky je naučit se předstírat, že jsem něco lepšího a tím pádem jsem se lepším i stál.

Nemůžu ještě nezmínit, v čem spočívá největší omyl multikulturalistů. Domnívají se mylně, že když své chování změní k lepšímu, to znamená, když se stanou svým vnějším chováním multikulturní, že je to chování vnitřně polidští. Činí stejný omyl jako matrikoví křesťané. Čistí mísu zvenčí a docela se diví, že jím to všichni nežerou.

Autor: Richard Siemko | čtvrtek 15.6.2017 20:21 | karma článku: 36.14 | přečteno: 969x

Další články blogera

Richard Siemko

Římsko-katolická církev je nevyléčitelně nemocná

V předcházejících čtyřech článcích jsem uváděl důvody pádu římsko-katolické církve od původního učení apoštolů a proroků Nového zákona. Církve, jak si o ní čteme především v listech apoštola Pavla.

17.7.2017 v 18:59 | Karma článku: 21.82 | Přečteno: 771 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 4 část

Co předcházelo tomu, že římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací? To jsem už popsal ve třech předcházejících částech. Dnes se snad konečně dostaneme k jádru věci.

16.7.2017 v 15:01 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 564 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 3 část

Římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací. Počátek její dnešní podoby lze datovat od roku 590 do roku 1517 až do vzniku reformace. Počátkem bylo zvolení papeže Řehoře I.

15.7.2017 v 22:15 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 630 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 2 část

Římsko-katolická církev je největším světovým náboženstvím! Největším co do počtů matrikových členů, ale také tam je největší počet pouze papírových křesťanů. To znamená sice pokřtěných, ale ne znovuzrozených.

15.7.2017 v 12:35 | Karma článku: 21.15 | Přečteno: 816 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaroslav Andrýsek

Bezpečnostní rám jako záminka pro násilí

Zavraždění dvou policistů zbraněmi ukrytými na Chrámové hoře v Jeruzalémě přimělo Izrael instalovat u vstupu na toto místo bezpečnostní rámy. Proč se toto opatření stalo záminkou pro další vraždy?

22.7.2017 v 20:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Šárka Bayerová

Martýrium s PPL...

... pokračovalo a pro mne naprosto nečekaně vyvrcholilo na úložném místě. Vážně jsem netušila, že může být ještě hůř...

22.7.2017 v 16:36 | Karma článku: 18.12 | Přečteno: 504 | Diskuse

Přemysl Kosejk

Jaroslav Kubera: Sociální systém? Výhoda pro politiky

V rozhovoru, který vznikal 10. července v Teplicích, se senátor, teplický primátor a krajský zastupitel Jaroslav Kubera rozhovořil o sportu, domácí politické scéně i problémech Evropské unie.

22.7.2017 v 12:30 | Karma článku: 24.23 | Přečteno: 947 | Diskuse

Tomáš Vyoral

Redaktorka provokuje na Mácháči v burkinách. Zamachruje taky bikinami u Saúdů?

Redaktorka chtěla poukázat na xenofobii Čechů. Snažila se sebevíc, leč zůstalo jen u jejích hloupě sebestředných stesků, které si protiřečí i s jí natočeným videem. Dovolím si rovněž pochybovat, že by si pamatovala desítku citací.

22.7.2017 v 10:11 | Karma článku: 42.24 | Přečteno: 2325 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Chesterton neuvěřitelně aktuální

Výběr z citátů konzervativního myslitele Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936), které znějí 81 let po jeho smrti neskutečně aktuálně.

22.7.2017 v 8:00 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 252 | Diskuse
Počet článků 649 Celková karma 33.66 Průměrná čtenost 1530
Jsem rád na tomto světě a ještě mě nepřestal bavit. Ale uvědomuji si, že tento svět je jen nepředstavitelně malá část celého vesmíru. A jen Bůh ví čeho ještě.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.