Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Náboženské bludy a prezidentová milost Kajínkovi

27. 06. 2017 18:09:29
Vážený člen jakékoliv náboženské nebo církevní organizace, který žije vzorným osobním, manželským a rodinným životem, nemá v přítomnosti Boha bible žádnou výhodu ani přednost před lhářem, darebákem, zločincem a poběhlicí.

Od Kajínkova propuštění jsme mohli číst a slyšet nepřeberné množství různých názorů a postojů k milosti, kterou mu udělil prezident Zeman. Bohužel jsem nějak postrádal vyjádření ve smyslu náboženském. Ani se nedivím, pro náboženský svět duchovenských hodnostářů se jedná o velmi ožehavé téma. Pro biblického Boha není totiž nic z člověka natolik dobré, aby dotyčný nepotřeboval odpuštění a smíření na základě Kristovy smrti kříže. Pro ctihodného občana a náboženského člověka je naprosto odporné a odpuzující pomyšlení, že by měl stát před Božím soudným tribunálem spolu se zločinci a děvkami a být podroben stejným podmínkám.

Člověk, který si zakládá na vlastní moudrosti a logičnosti, to také nemůže přijmout. Nedivme se, že „Kristus ukřižovaný“ se stává ritualistům pohoršením, urážkou a racionalistům pošetilostí a bláznovstvím.

„Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.“ Tolik citát z křesťanské bible.

Docela dost lidí podléhá mylnému dojmu, že biblický Bůh dává přednost světu duchovních, kněží, pastorů, farářů a mnoha dalších církevnických hodnostářů, před světem lhářů, darebáků, zločinců, vrahů a prostitutek. Taková představa je ovšem na míle vzdálená skutečnému biblickému Bohu. Takové bludné představy ovšem vznikly pouze na základě nepochopení definice, kdo je hříšník. Abychom pochopili podstatu slova hříšník, musíme si vypomoct biblickými texty.

První kniha bible Genesis 2,16-17: A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

Povrchní čtenáři se zpravidla domnívají, že Adam s Evou zhřešili až tím, když snědli plody zakázaného stromu, když překročili Boží zákaz. Ne. Jejich hřích spočíval v tom, že nevěřili Hospodinu Bohu. Kdyby mu totiž věřili, ani by je nenapadlo na ten strom pohlédnout, natož se k němu vůbec přiblížit. Nemám pochybnosti o tom, že by Adam s Evou neznali Hospodina a nevěděli, že je jejich stvořitel.

Vice pochopíme z následujícího textu Genesis 3,16: Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

„Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl...“ Kdyby Adam věřil Hospodinu Bohu, nemohl by uposlechnout hlas své ženy. Z citovaných textů a jejich významu pozorný čtenář může pochopit, že podstata hříchu nespočívá v přestupování zákazů, ale v nedůvěře Autorovi zákazů. Pravou podstatou hříchu je nevěra v Boží výroky. Bůh hovoří a lidé ve své nevěře, že se jedná o slova stvořitele Boha, jím nepřikládají příslušnou důležitost.

Takže podle Boží definice je hříšník ten člověk, kdo nevěří Hospodinu Bohu. Následkem čehož před velkým bílým trůnem, kde bude probíhat poslední soud, stanou vedle sebe všichni lidé všech věků. Před touto soudnou stolici Boží budou stát jak papež, kardinálové, biskupové, pastoři, kněží, faráři, dalajlámové, a já nevím, ani jak se jmenují všichni náboženští vůdcové všech věků a náboženství, vedle Nera, Caliguly, Napoleona, Hitlera, Stalina, masových vrahů, Kajínka a miliony jiných zlotřilců, zlodějů, loupežníků, lhářů; samozřejmě tam nebude chybět má maličkost, Zeman, Kalousek, Sobotka atd. i vy všichni, kdo to čtete.

Kniha Zjevení 20, 11-12. 15: A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. ... A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Jak můžete vidět, jediným rozlišovacím znamením mezi všemi souzenými jsou „knihy skutků“ a „kniha života“. Podle knih skutků budou souzeni všichni ti, kdo nejsou zapsáni v knize života! Jinak řečeno, pro koho není „Kristus ukřižovaný“ pohoršením, ale jediným spasitelem, ten se nebude divit, že hříšníci předcházejí lidi vzorné jak v osobním, tak i manželském a společenském životě.

Kajínek sice obdržel od prezidenta Zemana podmíněnou milost a mohl se vrátit do společenského života, ale i pro něho platí totéž, jako pro kohokoliv jiného, včetně všech ctnostně a eticky vzorně žijících lidí, kteří tak rádi vystupují jako ti nevzornější mezi vzornými. Že se musí rozhodnout, jaký postoj zaujme ke Kristu ukřižovanému. Viz list Římanům 10, 9-11: Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

Myslím si, že mnozí lidé, kteří si o sobě myslí, že vždy žili poctivě a mají čisté svědomí, nebo činili velmi mnoho milosrdných skutků, nebo byli vstřícní k emigrantům, nebo činili cokoliv, co je považováno lidmi jako to nejlepší mezi dobrými skutky, se budou velmi divit, když mezi spasenými uvidí velmi mnoho hříšníků a jiných zločinců. A to nechci ani psát o náboženských hodnostářích mnoha mocenských církevních organizací, žijících v konkubinátu se světskými vrchnostmi.

Kdykoliv se i na těchto stránkách v diskusích setkávám s nepochopením, odmítnutím, napadáním, útoky na mou osobu, nebo mé názory, snažím si připomenout, že i Krista a jeho kříž, svět zavrhnul a odmítl. Také to podle toho ve světě vypadá. Viz Matouš 27, 22-25: Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Ukřižovat!“ Namítl jim: „Čeho se vlastně dopustil?“ Ale oni ještě víc křičeli: „Ukřižovat!“ Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: „Já nejsem vinen krví toho člověka; je to vaše věc.“ A všechen lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!

Autor: Richard Siemko | úterý 27.6.2017 18:09 | karma článku: 33.23 | přečteno: 977x

Další články blogera

Richard Siemko

Římsko-katolická církev je nevyléčitelně nemocná

V předcházejících čtyřech článcích jsem uváděl důvody pádu římsko-katolické církve od původního učení apoštolů a proroků Nového zákona. Církve, jak si o ní čteme především v listech apoštola Pavla.

17.7.2017 v 18:59 | Karma článku: 21.82 | Přečteno: 771 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 4 část

Co předcházelo tomu, že římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací? To jsem už popsal ve třech předcházejících částech. Dnes se snad konečně dostaneme k jádru věci.

16.7.2017 v 15:01 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 564 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 3 část

Římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací. Počátek její dnešní podoby lze datovat od roku 590 do roku 1517 až do vzniku reformace. Počátkem bylo zvolení papeže Řehoře I.

15.7.2017 v 22:15 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 630 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 2 část

Římsko-katolická církev je největším světovým náboženstvím! Největším co do počtů matrikových členů, ale také tam je největší počet pouze papírových křesťanů. To znamená sice pokřtěných, ale ne znovuzrozených.

15.7.2017 v 12:35 | Karma článku: 21.15 | Přečteno: 816 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaroslav Andrýsek

Bezpečnostní rám jako záminka pro násilí

Zavraždění dvou policistů zbraněmi ukrytými na Chrámové hoře v Jeruzalémě přimělo Izrael instalovat u vstupu na toto místo bezpečnostní rámy. Proč se toto opatření stalo záminkou pro další vraždy?

22.7.2017 v 20:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Šárka Bayerová

Martýrium s PPL...

... pokračovalo a pro mne naprosto nečekaně vyvrcholilo na úložném místě. Vážně jsem netušila, že může být ještě hůř...

22.7.2017 v 16:36 | Karma článku: 18.12 | Přečteno: 504 | Diskuse

Přemysl Kosejk

Jaroslav Kubera: Sociální systém? Výhoda pro politiky

V rozhovoru, který vznikal 10. července v Teplicích, se senátor, teplický primátor a krajský zastupitel Jaroslav Kubera rozhovořil o sportu, domácí politické scéně i problémech Evropské unie.

22.7.2017 v 12:30 | Karma článku: 24.23 | Přečteno: 947 | Diskuse

Tomáš Vyoral

Redaktorka provokuje na Mácháči v burkinách. Zamachruje taky bikinami u Saúdů?

Redaktorka chtěla poukázat na xenofobii Čechů. Snažila se sebevíc, leč zůstalo jen u jejích hloupě sebestředných stesků, které si protiřečí i s jí natočeným videem. Dovolím si rovněž pochybovat, že by si pamatovala desítku citací.

22.7.2017 v 10:11 | Karma článku: 42.24 | Přečteno: 2325 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Chesterton neuvěřitelně aktuální

Výběr z citátů konzervativního myslitele Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936), které znějí 81 let po jeho smrti neskutečně aktuálně.

22.7.2017 v 8:00 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 252 | Diskuse
Počet článků 649 Celková karma 33.66 Průměrná čtenost 1530
Jsem rád na tomto světě a ještě mě nepřestal bavit. Ale uvědomuji si, že tento svět je jen nepředstavitelně malá část celého vesmíru. A jen Bůh ví čeho ještě.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.