Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Důvod pádu římsko-katolické církve – Jezabel

13. 07. 2017 20:36:57
Už slyším některé, jak říkají, jaký pád, vždyť římsko-katolická církev je největším světovým náboženstvím! Největším co do papírových počtů ano, ale také tam panují největší bludy.

Zjevení 2,20-23: Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezabel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; a její děti zahubím. Dokonce varuje církev v Thyatirech, jako jedinou ze 7 církví ze Zjevení, že ty, kdo s Jezabelou cizoloží, uvrhne do velkého soužení.

Když apoštol Jan psal Zjevení, panoval hrozný zmatek jak ve světě, tak v Církvi. Řádění římského císaře právě dosahovalo svého vrcholu. Ve Zjevení nevidíme jen stav světa, ale i stav Církve. V takové situaci hovoří Pán Církve o tom, co se mu líbí, co odsuzuje a ukazuje Církvi Boží cestu.

V Novém zákoně máme dvě skupiny sedmi listů. Pán Bůh použil apoštola Pavla, aby napsal prvních sedm: Do Říma, Korintu, Galácie, Efezu, Filipis, Kolosis a Tesaloniky. Jana použil k napsání druhé sedmičky (Zjevení 2 a 3 kapitola). Sedm Pavlových listů se týká normálního života v Církvi, ale Církev brzy upadla a její stav už normální nebyl. Chyběli starší, chyběly služebnosti, které Pán své Církvi daroval, proto pověřil apoštola Jana napsáním posledních sedmi novozákonních dopisů Církvi. Kdo chce Pána opravdově následovat, nemůže obejít tyto dvě kapitoly Zjevení.

Pavel psal svých sedm listů „před poslední hodinou“, Jan své listy píše právě v této hodině (1J2,18). V Novém zákoně rozpoznáváme tři vynikající služby: Petrovu, Janovu a Pavlovu. Druhý Petrův list je posledním z jeho spisů, Petr tam poukazuje na odpadnutí. Posledním Pavlovým spisem je druhý list Timoteovi, kde čteme: „Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné“ (2Tm 2,2). V prvním listu Timoteovi vidíme Církev jako sloup a utvrzení pravdy (1Tm 3,15). Hodí se to i na Církev dneška? Dnes se ve velkém domě najdou nejen zlaté a stříbrné nádoby, ale i dřevěné a hliněné. Jedná se o to, aby se Církev očistila od nádob k potupě, usilovala o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kteří z čistého srdce vzývají Pána (2Tm 2,20-22). Janovy listy jsou poslední z jeho spisu. Píše v nich, že antikrist už na světě působí a že se máme od něho oddělit (1J 4,1-3). Chaos a zmatky, které na tomto světě působí, ovšem nijak neovlivňují duchovní realitu.

Boží duchovní realita zůstává nedotčená. Ale svědectví současné Církve trpí velkými zmatky. Katolická církev tvrdí, že je tělem Kristovým. Podle průzkumu bylo již v r. 1914 na 1500 protestantských denominací, nehledě na mnohé malé skupinky. Ty všechny tvrdí, že jsou tělem Kristovým. Odpadnutí, které se zde projevuje, začalo už před smrti Jana, Petra a Pavla. Pavel píše Timoteovi, že se od něho odvrátili všichni v Asii (2Tm 1,15). To zahrnuje i Efez. Nejen že z malého semínka vyrostl veliký strom, ale už jsou zde i ptáci, usazení v jeho větvích, aby zobali rozsévané símě slova.

Zjevení apoštola Jana je prorocká kniha. V Asii bylo jistě víc, než sedm sborů. A přesto Pán vyvolil těch sedm jako reprezentativní vzorek. Když apoštol Jan, který žil nejdéle z Dvanácti, napsal v roce 95 až 96 knihu Zjevení, bylo všecko, co napsal, pro čtenáře proroctvím. Pro nás dnes jsou však dopisy církvím již dějinami, na které se můžeme ohlédnout. Všimněme si v této souvislosti obzvlášť dvou veršů: „Blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno“ (Zj 1,3) a „Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy“ (Zj 22,7). Z toho jasně vyplývá, že toto Boží proroctví je Božím přikázáním. Tato proroctví se od všech ostatních odlišují. Lidé je mají zachovávat a držet se jich. Kniha Zjevení není psaná pro děti (teknon) Boží, ale pro Boží služebníky (doulois -1,1). Služebníci jsou koupení. Kdo není Božím vykoupeným služebníkem, sotva této knize porozumí. Kdo nezná Pána, nemůže správně vidět ani Církev. Církev je pokračováním kříže. Není možné znát kříž a neznat jeho pokračování. Lidé v Církvi jsou zrození z Boha, ne z lidské vůle (J 1,13).

Než došlo v Církvi k závažným změnám, pečovali o Boží věci všichni věřící. Po odchodu Dvanácti lidé čím dál více ztráceli zájem o službu Pánu. Když vznikla římsko-katolická církev (v období Pergamu), bylo mezi mnoha pokřtěnými jen málo skutečně zachráněných, takže v církvi byli nespočetní nevěřící. Proto vznikla skupina „kléru“. Co se dalo dělat, když byli v církvi nevěřící členové? Tak proti Boží vůli vznikl klérus. Pán Bůh si přeje, aby všichni věřící i ve svém každodenním zaměstnání hledali na prvním místě Boží záležitosti, věci Božího království.

V římsko-katolické církvi jsou to kněží (faráři), kteří podávají chléb (hostii), vkládají ruce, křtí a podobně, dokonce i konají svatby a pohřby. V evangelické církvi konají tyto služby pastoři. I v taoismu odnímají kněží věřícím recitování liturgie, v židovstvu řídili věci, které se týkaly Boha, kněží. Ale v Církvi Páně nesmí být žádná vrstva prostředníků mezi Bohem a člověkem, protože my všichni jsme kněží!

V Novém zákoně je to tak, že každý smí sám za sebe přicházet přímo před Boží tvář. Dnes je však církev plná prostředníků – Nikolaitů. Tak se křesťanství vrátilo k židovství.

Toto je první část, v podstatě úvod do tématu. Pokračování příště.

Volně zpracováno a inspirováno knihou Církve – pád a obnovení, od Watchmana Nee. Věrného Božího služebníka, který zemřel krátce po svém propuštění z dvacetiletého vězení v převýchovném táboře v Mao ce-tungově komunistické Číně v roce 1972.

Související článek: http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120598

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=120433

http://siemko.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=119881

Autor: Richard Siemko | čtvrtek 13.7.2017 20:36 | karma článku: 25.52 | přečteno: 811x

Další články blogera

Richard Siemko

Římsko-katolická církev je nevyléčitelně nemocná

V předcházejících čtyřech článcích jsem uváděl důvody pádu římsko-katolické církve od původního učení apoštolů a proroků Nového zákona. Církve, jak si o ní čteme především v listech apoštola Pavla.

17.7.2017 v 18:59 | Karma článku: 21.82 | Přečteno: 771 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 4 část

Co předcházelo tomu, že římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací? To jsem už popsal ve třech předcházejících částech. Dnes se snad konečně dostaneme k jádru věci.

16.7.2017 v 15:01 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 564 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 3 část

Římsko-katolická církev je dnes největší náboženskou organizací. Počátek její dnešní podoby lze datovat od roku 590 do roku 1517 až do vzniku reformace. Počátkem bylo zvolení papeže Řehoře I.

15.7.2017 v 22:15 | Karma článku: 20.09 | Přečteno: 630 | Diskuse

Richard Siemko

Důvody pádu římsko-katolické církve – 2 část

Římsko-katolická církev je největším světovým náboženstvím! Největším co do počtů matrikových členů, ale také tam je největší počet pouze papírových křesťanů. To znamená sice pokřtěných, ale ne znovuzrozených.

15.7.2017 v 12:35 | Karma článku: 21.15 | Přečteno: 816 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaroslav Andrýsek

Bezpečnostní rám jako záminka pro násilí

Zavraždění dvou policistů zbraněmi ukrytými na Chrámové hoře v Jeruzalémě přimělo Izrael instalovat u vstupu na toto místo bezpečnostní rámy. Proč se toto opatření stalo záminkou pro další vraždy?

22.7.2017 v 20:13 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Šárka Bayerová

Martýrium s PPL...

... pokračovalo a pro mne naprosto nečekaně vyvrcholilo na úložném místě. Vážně jsem netušila, že může být ještě hůř...

22.7.2017 v 16:36 | Karma článku: 18.12 | Přečteno: 504 | Diskuse

Přemysl Kosejk

Jaroslav Kubera: Sociální systém? Výhoda pro politiky

V rozhovoru, který vznikal 10. července v Teplicích, se senátor, teplický primátor a krajský zastupitel Jaroslav Kubera rozhovořil o sportu, domácí politické scéně i problémech Evropské unie.

22.7.2017 v 12:30 | Karma článku: 24.23 | Přečteno: 947 | Diskuse

Tomáš Vyoral

Redaktorka provokuje na Mácháči v burkinách. Zamachruje taky bikinami u Saúdů?

Redaktorka chtěla poukázat na xenofobii Čechů. Snažila se sebevíc, leč zůstalo jen u jejích hloupě sebestředných stesků, které si protiřečí i s jí natočeným videem. Dovolím si rovněž pochybovat, že by si pamatovala desítku citací.

22.7.2017 v 10:11 | Karma článku: 42.24 | Přečteno: 2325 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Chesterton neuvěřitelně aktuální

Výběr z citátů konzervativního myslitele Gilberta Keitha Chestertona (1874-1936), které znějí 81 let po jeho smrti neskutečně aktuálně.

22.7.2017 v 8:00 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 252 | Diskuse
Počet článků 649 Celková karma 33.66 Průměrná čtenost 1530
Jsem rád na tomto světě a ještě mě nepřestal bavit. Ale uvědomuji si, že tento svět je jen nepředstavitelně malá část celého vesmíru. A jen Bůh ví čeho ještě.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.