Zamyšlení o Boží lásce a jejím vyjádření.

28. 12. 2011 16:25:18
Nikdy si nemyslete, že když žijete podle svého mínění dobře, že nehřešíte a jako takoví dobráci nepotřebujete milost Boží. Hřích je jedním z největších problémů člověka, ale myslet si, že hřích brání člověku přijímat milost Boží, je ještě větší chyba.

Na základě čeho toto můžu tvrdit? Bible nám jasně říká v listu Římanům 3,23-24, že „všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.“

Tímto nám Bible ukazuje, že jakmile někdo zhřeší, nabízí se mu možnost přijmout Boží milost.

Efezkým 2,8: „Neboť milostí jste zachránění skrze víru; a ta záchrana není z vás – je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.“ Tato slova upřesňují, jak se může člověk, který si uvědomuje svou hříšnost a nehodnost v Božích očích, stát účastníkem Boží milostí v Kristu Ježíši. Pouze skrze víru v Ježíše Krista.

Člověk uvažuje velmi nelogicky, když má za to, že ti, kdo zhřešili, nemohou přijmout milost. Ale Bůh říká, že člověk může přijímat milost, protože je hříšník. Od prvních stránek Božího slova je zřejmé toto pravidlo: Protože člověk zhřešil, potřebuje Boží milost a tato milost se zjevila v Ježíši Kristu.

Někdo namítne: Bůh je přece láska! To si ovšem nemyslí všichni lidé, ale jak si představujete, že se tato Boží láska realizuje v praxi? Kdyby člověk nezhřešil, neměl by Bůh na kom a jak projevit svou lásku.

Mnozí se domnívají, že Bible píše o tom, jak se chovat podle Božích požadavků a tak si zajistit Boží přízeň. Netuší ovšem to, že bible hovoří především o Boží lásce k člověku. Proč? Protože Boží lásku člověk potřebuje nejvíce.

Člověk si o Bohu vytvořil mnoho dohadů a teorií. Někteří se třeba domnívají, že Bůh je nelítostný a krutý, a činí takové závěry na základě toho, co se děje ve světě. A zapomínají na první přikázání bezpodmínečné lásky: Genesis 2,16...Z Každého stromu rajského svobodně jíst budeš... Neboli máš svobodnou vůli mou lásku k tobě opětovat nebo neopětovat. Naše svobodná vůle je pro Boha tak drahá, že nemůže činit nic, co by naši svobodnou vůli znásilnilo.

Podívejme se na další místo v Bibli, které hovoří o Boží lásce, Jan 3,16: „Bůh tak miloval svět“. Výrok „Bůh je láska“ vypovídá o Boží povaze a výrok „Bůh tak miloval svět“ vypovídá o Božím činu.

Velkým problémem lidí je, když se domnívají, že Bůh má s člověkem zlé záměry, protože klade na člověka nepřiměřené požadavky, a je přísný a skoupý. Sobě můžeme vyčítat, že jsme spáchali nějaký hřích, či selhali a podlehli pokušení. Ale pochybujeme-li o Božím citu a jeho lásce k člověku, pak nejednáme jako křesťané, neboť pochybovat o Boží lásce k člověku, znamená popírat zjevení evangelia. Nikdy by jste neměli pochybovat o Boží lásce k vám jen proto, že jste padli a zhřešili. Jedna věc je jistá: Bůh nemůže zapřít sám sebe, nemůže sám sobě odporovat. Bůh nemůže změnit svou povahu.

Jak se projevil Boží čin pocházející z jeho lásky?

List Římanům 5,8: „Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“

Proto nám Bible odhalila tuto velkou pravdu: Boží láska se projevila v Kristově smrti. Jelikož jsme hříšníci a nedokážeme se spasit sami, přišel Kristus, aby zemřel a tak za nás vyřešil problém hříchu.

Je pravdou, že láska je cenná, ale musí být vyjádřena. A když je láska vyjádřená, stává se milostí. Kdyby Bůh byl pouze láska, byl by velmi abstraktní. Vnitřní láska je abstraktní, ale milost, viditelná navenek v Ježíši Kristu, ji učinila konkrétní. Když se láska změní v čin, stává se milostí.

Závěrem chci říct, že ti, kdo se ještě podle svého mínění nedopustili žádného hříchu, nebo neklesli tak hluboko, aby ztratili ve svých očích nárok na Boží lásku, nejsou schopni přijímat Boží milost.

Boží láska se stála milostí skrze kříž Ježíše Krista, a byla dovršena Jeho vzkříšením!

Autor: Richard Siemko | středa 28.12.2011 16:25 | karma článku: 15.91 | přečteno: 1891x

Další články blogera

Richard Siemko

Ztracená ovce, nalezená mince a ztracený syn, který

V pozadí těchto podobenství a příběhu stojí kritika Ježíše ze strany náboženských vůdců, kterým se tehdy říkalo farizeové a zákonicí. Ježíš se jím nelíbil.

11.2.2019 v 21:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 44 | Diskuse

Richard Siemko

Následujte mne, řekl Ježíš. Co tím myslel

Nevím, zda si uvědomujete, kolikrát tuto výzvu Ježíš opakoval v evangeliích. Namátkou uvedu několik míst. O její důležitostí snad nikdo nepochybuje.

9.1.2019 v 11:32 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 114 | Diskuse

Richard Siemko

Požehnaná chatrč

Bohužel dnes světem vládne podivný duch pýchy a chlubení. Lidé v chatrčích jsou nejen na okraji společnosti, ale prakticky odsouzeni k zapomnění nebo nebytí.

27.12.2018 v 21:47 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 128 | Diskuse

Richard Siemko

Ruská hrozba - strašák demokratického světa

Kdy má tento strašák svůj počátek? Zkusme se ohlédnout v dějinách. První zmínky jsou zaznamenány v textu starém asi 2000 let.

12.8.2018 v 11:46 | Karma článku: 25.69 | Přečteno: 180 |

Další články z rubriky Ostatní

Jan Tichý(Bnj)

Moje facebooková nezávislost

Jedna kolegyně zde psala o FB závislosti jednoho kolegy. Nevím, zda je to pravda či fikce a na FB si to neověřím. FB mne nezaujal, spíš jen občas inspiroval ke psaní.

20.2.2019 v 18:28 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 22 | Diskuse

David Dvořák

Paní ministryně mobilních operátorů ... na slovíčko.

Mezi prostým lidem můžete občas zaslechnout, že kdo chce – ten najde způsob a kdo nechce, ten najde výmluvu. Pokud byť jen na okamžik připustíte, že máte zastupovat onen prostý lid, měl bych pro vás inspiraci ...

20.2.2019 v 16:54 | Karma článku: 28.86 | Přečteno: 419 | Diskuse

Zdeněk Kloboučník

Byl jsem sociální případ, ale naštěstí jsem o tom nevěděl

Začínala sedmdesátá léta. Já měl krátce po vojně a v mém bezuzdném řádění najednou přišel zlom. Jak to říci? Vypůjčím si známý verš - „Byla krásná jak nebe, já viděl sám sebe, jak sedám si blíž.“

20.2.2019 v 15:39 | Karma článku: 31.94 | Přečteno: 706 | Diskuse

Luděk Kratochvíl

Ruská garda

V roce 1683 jedenáctiletý Petr Alexejevič, syn cara Alexeje Michajloviče, založil v zábavní vesnici pro carskou rodinu a vyšší šlechtu Preobraženskoje u Moskvy zábavní vojenský pluk pro dětské vojenské hry ...

20.2.2019 v 15:16 | Karma článku: 13.30 | Přečteno: 295 | Diskuse

Libuše Palková

Čím víc jazyků znáte, tím spíš jste za blázna

Tato parafráze rčení, kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, vyjadřuje jeden poznatek:Pokud mluvíme s někým, kdo žil delší dobu v cizině, anebo tam stále žije a stavil se doma jen tak na skok, stává se, že mu občas nerozumíme.

20.2.2019 v 12:25 | Karma článku: 21.76 | Přečteno: 991 | Diskuse
Počet článků 776 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1531

Když dáte přednost nezávislosti před vztahem, vzájemně se ohrožujete. Druzí se stávají předmětem manipulace nebo řízení pro vaše vlastní uspokojení. Autorita, tak jak si ji obvykle představujete, je pouhou výmluvou, kterou používají silní, aby přinutili ostatní podvolit se tomu, co chtějí oni.

Ve světě je hodnota jednotlivce neustále srovnávána s přežitím systému, ať už politického, ekonomického, společenského, nebo náboženského - vlastně jakéhokoliv systému. Nejdřív jeden člověk, pak je jich pár, a nakonec jsou stovky lidí snadno obětovány pro dobro a další existenci nějakého systému. V různých formách je tohle v pozadí každého boje o moc, každého předsudku, každé války a každého zneužití vztahu. Ta ,touha po moci a nezávislosti' se stala tak všudypřítomnou, že se už považuje za něco normálního.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Najdete na iDNES.cz